Gerb


ЗАКОНОВА РАМКА

РЕШЕНИЕ № 4126-НС/26.01.2017 г. относно условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители, насрочени на 26 март 2017 г. - ТУК

РЕШЕНИЕ № 4127-НС/26.01.2017 г. относно условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. - ТУК

РЕШЕНИЕ № 4158-НС/31.01.2017 г.относно поправка на техническа грешка в Решение № 4127-НС от 26 януари 2017 г. на ЦИК за условията, реда и организацията за гласуване на българските граждани в избирателните секции извън страната в изборите за народни представители, насрочени за 26 март 2017 г. - ТУК


 

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина