Gerb

10.04.2017
Благодарствено писмо от министъра на външните работи във връзка с организацията на парламентарните избори зад граница
5.02.2017
Централната избирателна комисия уведомява българските граждани, че могат да заявят желанието си да гласуват в секции извън страната в предстоящите избори за ...
27.01.2017
С указ на Президента на Републиката № 59 от 24.01.2017 г., обн. ДВ, бр. 9 от 26.01.2017 г., бяха насрочени избори за народни представители на 26 март 2017 г.
27.01.2017
Актуална информация от страницата на Централната избирателна комисия

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина