Gerb

21.02.2018
Секретариата на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа отправя покана към държавите-участнички за номиниране на национални кандидатури за ...
3.10.2017
Вакантна позиция на длъжност директор (D2), отдел Регионални операции(DRO) в Департамента на ООН за сигурност и безопасност (DSS)– срок за кандидатстване 18 ...
21.07.2017
Звеното за оказване на съдействие при медиация към Отдела по политически въпроси и медиация в Службата на ООН в Женева, Швейцария отправя покана за ...
10.07.2017
Норвежкият университетски колеж за отбрана обяви провеждането на годишен курс на Съвместния оперативен център на ООН, в периода 22-27 октомври 2017 г., в ...
11.05.2017
Международният трибунал по морско право обявява две свободни позиции.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина