Gerb


Мисия и принципи

Министерство на външните осъществява държавната политика на Република България с други държави и международни организации, развива двустранните и многостранни отношения, политиката за сигурност, регионалното сътрудничество. То провежда активна и последователна политика за укрепване на мира, стабилността и сигурността,  за защита правата на човека и демократичните ценности. МВнР е органът, който осигурява информация, анализи на актуалните външнополитически събития и подпомага бизнеса и неправителствените организации.

Координацията на националното участие и реализирането на българската външна политика в изпълнение на задълженията на страната от членството в различни международни организации, както и осъществяването на българската политика за международно сътрудничество за развитие като председател на Съвета за международно сътрудничество за развитие – е основна мисия на МВнР.
 
Главните усилия на министерството, включително на неговите задгранични представителства, са съсредоточени върху тези държави, региони и организации, които са приоритетни за националните интереси. 
 
Защитата на правата и свободите на лицата, принадлежащи към българските общности зад граница също е сред основните задачи на Министерство на външните работи, както и дипломатическите усилия за опазване на българското културно-историческо наследство  и паметници в чужбина.
 
Министерството на външните работи е в състояние да реагира незабавно, гъвкаво и резултатно на важните промени в международната среда, включително на ситуации с кризисен характер. 
 
Професионализъм, отговорност, аналитичност, висок морал са принципите, от които се ръководи в своята работа МВнР и неговите задгранични  представителства.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина