Gerb


Протоколен справочник

 

Този справочник има за цел да предостави на дипломатическите и консулските мисии и представителствата на международни организации, акредитирани в Република България, информация за протоколната служба, практиките, изискванията, правната уредба и обема на предоставяните от Република България привилегии и имунитети, което би улеснило тяхната работа в страната. 

Справочникът и приложенията са достъпни в електронен формат от съответните рубрики в лявата страна на тази страница.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина