Gerb

8.01.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на ...
8.01.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на ...
8.01.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за служител на институциите на ЕС или дипломатически служител от ДЧ (със статут – служител на ...
8.01.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви две позиции за командировани национални експерти в звеното за управление на кризи и планиране (CMPD), ...
8.01.2018
Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) обяви позиция за командирован национален експерт в звеното за планиране на гражданските и оперативни ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина