Gerb


ИЗДАВАНЕ НА ЛИЧНА КАРТА

 

Заявка

Всеки български гражданин, пребиваващ в чужбина, може да подаде заявление за издаване на лична карта в дипломатическо или консулско представителство на Република България.

Заявителят подава лично заявлението в дипломатическото или консулско представителство.Консулското длъжностно лице заснема с цифрови устройства подписа и лицето на заявителя. 

 

Срокове

Консулското длъжностно лице информира заявителя за издадената лична карта в срок до 5 работни дни след получаване на потвърждението за издаването на документа.

В случай, че има пречка за издаване на лична карта, поради определени несъотвествия на попълнените данни, представителството уведомява заявителя в срок до 7 работни дни за необходимостта от тяхното отстраняване.

В случай, че в срок до един месец от уведомяването му, заявителят не отстрани всички несъответствия, процедурата по искането за издаване на личната карта се прекратява.

 

Изискване за снимка

В представителствата, в които няма техническа възможност за заснемане с цифрови устройства на подписа и лицето на заявителя, се изисква освен подаване на заявление, лицето да приложи и снимка.

 

Изпращане на заявленията за лична карта

Приетите по този начин заявления за издаване на лична карта могат да се изпращат от представителствата до МВнР:

1. по служебен път;

2. чрез фирма за куриерски услуги,сертифицирана за пренос на ценни пратки, ако заявителят е пожелал използването на услугата "препращане чрез куриерска фирма" и е заплатил за тази DHL.

 

Получаване на документа

Личната карта се издава от Министерството на вътрешните работи. Дипломатическото представителство или консулство уведомява гражданина в срок до 7 работни дни. Изпращането  може да се осъществи:

1. по служебен път, чрез Министерството на външните работи;

2. чрез фирма за куриерски услуги, сертифицирана за пренос на ценни пратки, ако заявителят е пожелал използването на услугата "препращане чрез куриерска фирма" и е заплатил за тази услуга DHL.

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина