Gerb

16.12.2016
Важна информация относно легализация на официални български документи със заверка „Апостил” за използване в чужбина
16.12.2016
Предоставяне на услуги, свързани с промяна на гражданско състояние: брак, раждане и смърт в чужбина
2.12.2015
„Дирекция „Консулски отношения” на Министерството на външните работи изпълнява проект „Поддръжка и обновяване на програмното и техническо осигуряване на НВИС
2.10.2015
Във връзка със своевременното уведомяване и улесняване на гражданите, от 1 октомври 2015 г. ГК Истанбул въведeнова електронна услуга „Проверка на статуса на ...
31.07.2015

На тържествена церемония днес в МВнР чрез размяна на ноти бе сключено споразумение между правителството на Република България и правителството на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина