Gerb


Придобиване на българско гражданство от чужденци

Чрез дипломатическите и консулски представителства на Република България в чужбина могат да се подават документи до Министерство на правосъдието на Република България за придобиване на българско гражданство.

Видове законови основания

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина