Gerb


Кристиан Вигенин

МИНИСТЪР НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ


Кристиан Вигенин е избран за министър на външните работи на 29 май 2013 г. в правителството на Пламен Орешарски.

От септември 2005 г. Кристиан Вигенин е наблюдател в Европейския парламент и ръководител на шест-членната делегация на Коалиция за България. Той е член на Европейския парламент, 7-ми и 6-ти парламентарен мандат. С присъединяването на България към Европейския съюз е утвърден като член на Европейския парламент. На европейските избори през май 2007 г. е избран за член на Европейския парламент. След изборите позицията му на заместник-председател на Групата на ПЕС от март 2007 г. е потвърдена от Групата на социалистите.

На изборите за ЕП през 2009 г. Кристиан Вигенин е преизбран за евродепутат. Избран е за съпредседател на Парламентарната асамблея Евронест, платформата за междупарламентарно сътрудничество със страните от Източното партньорство. Член е на Съвета на председателите на делегации в ЕП и член на Делегацията на ЕП в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Украйна; заместник-член на Делегацията на ЕП в Комитета за парламентарно сътрудничество ЕС-Русия. Член на Комисията по външните отношения и зам.- член на Комисия по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните.

В периода септември 2009 г. - януари 2012 г. Кристиан Вигенин e координатор на Групата на прогресивния алианс на социалистите и демократите в ЕП в Комисията по външни отношения на ЕП.

През 2000 г. Кристиан Вигенин е избран за член на Националния съвет на БСП, а в края на 2001 г. - за член на Изпълнително бюро на партията, отговарящ за международната дейност. На 45, 46 и 47 Конгрес на БСП е преизбиран за член на НС, а впоследствие - за член на ИБ и секретар на НС по външна политика и международна дейност. В периода 2005-2008 г. е председател на Комисията по външна политика и международни връзки на НС на БСП. От 2006 г. участва в работата на Президиума на ПЕС и координира работата на мрежата на ПЕС за Югоизточна Европа. От 2010 г. е председател на Съвета по външна политика на НС на БСП.

На парламентарните избори през 2005 г. е избран за народен представител в 40-то НС. До напускането на българския парламент през май 2007 г. е член на ръководството на Парламентарната група на Коалиция за България на позицията секретар по международната дейност и участва в работата на комисиите по външна политика и по европейска интеграция на НС.

През 1998 г. Кристиан Вигенин се дипломира в Университета за национално и световно стопанство, специалности „Международни отношения” и „Макроикономика”.  Участва в редица обучения и специализации в Белгия, Швеция, САЩ и др. както по политическа линия, така и във връзка с професионалното си обучение и развитие.

От 1999 г. до 2001 г. работи в Министерство на финансите. От март 2001 г. Кристиан Вигенин започва работа в отдел „Външна политика и международна дейност” на Висшия съвет на БСП, като го ръководи в периода от 2003 г. до 2010 г. 

Владее английски, немски, френски и руски езици.

Семеен с две деца.

 Държавна агенция за българите в чужбина