Gerb

10 декември - Международен ден на правата на човека
10.12.2016
Print
Email

„Нека отстояваме правата на другите днес!”

На 10 декември 1948 г. Общото събрание на Организацията на обединените нации приема Всеобщата декларация за правата на човека. Две години по-късно, 10 декември е обявен за Международен ден на правата на човека, за да насочи общественото вниманието към  универсалната значимост на Декларацията.  

Приемането на Всеобщата декларация за правата на човека е сред фундаменталните достижения на човечеството, което ни обединява в едно семейство, в една глобална общност, споделяща еднакви основни принципи, ценности и идеали.

По традиция, ежегодното честване на Деня на правата на човека преминава под определен наслов. Тази година той е „Нека отстояваме правата на другите днес!”. Призивът на ООН е към повече съпричастност и активност в защита на правата на другия, на близкия, на беззащитния.

Потъпкването на основните права на човека продължава да бъде широко разпространено във всички части на земното кълбо. Екстремистки движения подлагат хората на ужасяващо насилие. Нетърпимостта и омразата се хранят от нашите страхове и заплашват общочовешките ценности.

ООН призовава за единство – нека всеки от нас застане в защита на правата на дете, на жена, на бежанец или дори на непознат. Малките действия на отделния човек неизбежно ще се превърнат в част от общ фронт в защита на човечността.

По думите на Генералния секретар на ООН, Бан Ки-мун: „Защитата на правата на човека е в интерес на всички. Зачитането на правата на човека издига благополучието на отделения човек, определя стабилността за всяко общество и допринася за хармонията на нашия взаимосвързан свят”.

10 години от членството на България в Европейския съюз
108 години от обявяването на Независимостта на България

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина