Gerb

131 години от Съединението на България
6.09.2016
Print
Email

На днешния ден отбелязваме най-успешното събитие от борбите на българския народ за национално обединение. Постигнато със собствени сили и средства, защитата на Съединението намира подкрепа сред цялата българска общественост. Обединението между Княжество България и Източна Румелия е било не само национална кауза, но и символ на стремежа ни за пълна принадлежност към европейската култура и цивилизация. Това е смел държавно-политически акт на безпрецедентно преодоляване на различията в името на общия идеал.
И днес не бива да забравяме надписа върху сградата на Народното събрание "Съединението прави силата", когато създаваме бъдещето си в сътрудничество с нашите партньори.
С чувство на национална гордост и отговорност, ние продължаваме да работим за споделен мир и просперитет на всички европейски народи.
Честит празник!
 

108 години от обявяването на Независимостта на България
19 август - Световен хуманитарен ден

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина