Gerb

Словашко председателство на Съвета на ЕС
1.07.2016
Print
Email

Ротационното Председателство на Съвета на ЕС премина от Кралство Нидерландия към Словашката република на 1 юли 2016 година. Словакия председателства за пръв път Съвета и работи в Трио с Нидерландия (януари – юни 2016 г.) и Малта (януари – юни 2017 г.).

Предвид текущите предизвикателства пред ЕС водещи принципи на Словашкото председателство ще бъдат достигането на осезаеми резултати в подобряването на качеството на живот в ЕС, преодоляването на фрагментацията и укрепване на вътрешния пазар, фокусирането върху гражданите и повишаването на доверието в европейския проект.

В Програмата на Словашкото председателство, одобрена от правителството в Братислава на 30 юни, се отбелязва, че  резултатът от референдума за членството на Обединеното кралство в Европейския съюз изисква дискусия за бъдещето на Съюза, а продължаващата миграционна криза повдига въпроси във връзка с целостта на Шенгенското пространство. Допълва се, че скорошните терористични атаки в Париж и Брюксел открояват слабостите във вътрешната сигурност, а последиците от икономическата и финансова криза все още се усещат в икономиките на държавите членки.

Словашкото председателство ще организира работата си в четири основни направления: икономически силна Европа, модерен вътрешен пазар, устойчиви политики в областта на миграцията и предоставянето на убежище, глобално ангажирана Европа. В периода на Председателството в столицата Братислава са планирани 18 срещи на равнище министри и общо над 200 заседания и срещи с над 25 000 участници.

България подкрепя заложените в програмата на Председателството приоритети, сред които поддържането на фокусирани усилия в подкрепа на икономическия растеж и Цифровия единен пазар, изграждането на Енергийния съюз, ефективното преодоляване на миграционната криза с общ европейски отговор. Споделяме позицията, че разширяванетоследва да продължи да заема водещо място в европейския дневен ред.

Официалният сайт на Словашкото председателство е http://www.eu2016.sk.

Обръщение на министър Даниел Митов по случай Деня на дипломатическата служба
9 май - Ден на Европа

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина