Gerb

Съобщение във връзка с промени в Закона за пътищата на Р България и възможни затруднения в обработката на пътническия трафик на ГКПП на Р България в периода юни - септември 2017 г.
9.05.2017
Print
Email

Министерство на външните работи информира, че във връзка с влезли в сила промени в Закона за пътищата на Р България, пътно превозно средство, което е пристигнало на граничен контролно-пропускателен пункт в направление влизане на територията на Р България без да притежава валиден документ за платена винетна такса, може да продължи пътуването си само след заплащане на таксата на съответната категория пътно превозно средство в специализираното звено на Агенция „Митници” на съответния ГКПП. 

С промените е въведено задължение на митническата администрация да продава винетни стикери на вход в Р България за всяко едно пътно превозно средство, на борда на което липсва валиден такъв.

Препоръчително е, в случай на планирано обратно преминаване през територията на Р България в срок, надхвърлящ една седмица, да се закупува стикер с валидност един месец, с оглед облекчаване на контрола по обратния маршрут.

Агенция „Митници” създава необходимата организация за предотвратяване на струпвания на пътни превозни средства в периода юни - септември 2017 г. на гранично контролно-пропускателните пунктове на Р България.

Препоръка към българските граждани, пътуващи за Република Йемен
Съобщение на Ситуационен център за българските граждани, пътуващи за Боливарска република Венецуела

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина