Gerb

Министерството на външните работи на Република България приветства Стратегията за Западните Балкани
6.02.2018
Print
Email

Министерството на външните работи на Република България приветства Стратегията за Западните Балкани. Редица от нашите идеи намериха място в нея.

В документа се признава стратегическото значение на региона за Европа. Именно за това полагахме усилия да върнем региона в дневния ред на ЕС, което се случи за първи път от 15 години насам. След срещата на върха в Солун през 2003 г. сега за първи път през май т.г. България ще събере всички лидери на Европа и региона, за да тръгнем по-бързо заедно към общата ни цел.

Стратегията се отнася до всички шест държави, които следва да ускорят реформите и да изградят добросъседски отношения. Напредъкът ще продължи да се основава на индивидуалните постижения на всяка отделна страна т.е. нито една държава, която е готова, няма да се налага да изчака друг.

Държавите от региона разполагат с ясна времева перспектива. 2025 г. е амбициозна цел, чието изпълнение изисква мобилизация за решителни реформи в ключови области на политическия, икономически и обществен живот.

България е особено удовлетворена, че с днешната Комуникация Европейският съюз ясно заявява готовността си да окаже допълнителна подкрепа за успеха на реформите и подобряването на живота на гражданите. Това е и категоричната българска позиция, която страната ни защитава последователно.

Приветстваме и готовността на ЕК да подкрепи държавите от Западните Балкани с шест нови инициативи за засилване на върховенството на закона, сигурността и миграцията, социално-икономическото развитие, транспортната и енергийната свързаност, дигиталния дневен ред и отпадането на роуминга, както и добросъседските отношения.

Посланик Емил Ялнъзов представи приоритетите на Българското председателство на Съвета на ЕС пред външния министър на ...
Откриване на Българското председателство на Съвета на ЕС в Москва

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина