Gerb

България пое председателството на Съвет „Общи въпроси“
12.12.2017
Print
Email

България пое символично от Естония ротационното председателство на Съвет „Общи въпроси“. От българска страна в днешното заседание в Брюксел участва заместник-министърът на външните работи Емилия Кралева.

Съветът завърши подготовката за предстоящия Европейския съвет. В областта на сигурността и отбраната държавните и правителствените ръководители ще приветстват стартирането на Постоянното структурирано сътрудничество (ПСС). Ще бъде направен преглед на напредъка и в други области, включително на сътрудничеството между ЕС и НАТО. Европейският съвет ще приеме заключения относно социалните въпроси, както и в областта на образованието и културата. Лидерите ще проведат дебат относно бъдещата политика в областта на миграцията, обхващащ както вътрешното, така и външното измерение, както и по въпроси на Икономическия и паричния съюз.

България високо оцени поставянето на акцент в предстоящата дискусия върху Постоянното структурирано сътрудничество. В ролята на председател на Съвета на Европейския съюз ще работим активно за финализирането на преговорите с Европейския парламент по Европейската програма за промишлено развитие в областта на отбраната, заяви в изказването си зам.-министър Кралева. Ще продължим да подкрепяме по-нататъшното задълбочаване на сътрудничеството между ЕС и НАТО, включително в сфери като борбата с тероризма и кибер сигурността.

По отношение на темата за миграцията България споделя разбирането, че преодоляването на това предизвикателство изисква всеобхватен подход, включващ както засилване на контрола по външните граници на ЕС, така и ефективна политика на връщане. Трябва да продължим да следим отблизо развитието на ситуацията по всички миграционни маршрути.

Съвет „Общи въпроси“ одобри Съвместна декларация относно годишното междуинституционално програмиране, която обхваща периода от 1 януари 2018 до края на мандата на ЕП. Като следващ ротационен председател на Съвета България ще продължи законодателната работа, започната от Естонското председателство. 

В рамките на Съвета се състоя работен обяд с комисар Йоханес Хан и министрите на външните работи на страните-кандидатки за членство в ЕС. Българският представител подчерта, че процесът на разширяване на ЕС е най-добрият инструмент за постигане на стабилност, сигурност, просперитет и е важен стимул за провеждането на необходимите трудни реформи. Неделима част от процеса на евроинтеграция е поддържането на добросъседски отношения и задълбочаването на регионалното сътрудничество. България като председателство ще работи активно за подобряването на свързаността на региона във всичките й аспекти - енергийна, транспортна, комуникационна и дигитална.

Страните-кандидатки и много от държавите-членки отбелязаха ролята на предстоящото Българско председателство за връщането на темата за Западните Балкани в дневния ред на Европейския съюз и заявиха очаквания за ускоряване на процесите през следващата година.

Екатерина Захариева обсъди борбата с тероризма, религиозната толерантност и мигрантската криза с депутати от ...
Съвет "Външни работи" прие решение за създаване на Постоянно структурирано сътрудничество

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина