Gerb

България защити VI-я си национален доклад пред Комитета на ООН против изтезанията
23.11.2017
Print
Email

Заместник-министърът на външните работи Юрий Щерк води делегацията, с която България защити своя VI-ти периодичен национален доклад пред Комитета на ООН против изтезанията по време на 62-та му сесия в Женева на 20 и 21 ноември. Докладът показва как страната ни прилага и какъв напредък е постигнала по Конвенцията против изтезанията и други форми на жестоко, нечовешко или унизително отнасяне, или наказание.

В състава на българската делегация бяха постоянният представител на България към ООН и другите международни организации в Женева, посланик Деяна Костадинова, както и заместник-министърът на вътрешните работи Милко Бернер, и зам.-министърът на правосъдието проф. Николай Проданов. Отговори на поставените от Комитета въпроси дадоха и представителите на Националната комисия за борба с трафика на хора, експерти от министерството на правосъдието и Академията на министерството на вътрешните работи, както и дипломати от дирекция „Права на човека“ в МВнР.

Комитетът против изтезанията е орган, съставен от 10 независими експерти, които наблюдават как държавите-страни по Конвенцията против изтезанията я прилагат. Всички държави-страни по Конвенцията са задължени да представят и защитават редовни доклади пред Комитета за изпълнението на поетите задължения.

Българските представители отговориха на въпроси за достъпа до правна защита и правни гаранции, състоянието на затворите и местата за задържане, защитата на правата на бежанците и мигрантите, непридружените деца, употребата на сила от правоохраняващите органи, трафика на хора, дейността на Омбудсмана като Национален превантивен механизъм, реформата в съдебната система и др. Страната ни получи поздравления за подписването на Истанбулската конвенция на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието срещу жени и домашното насилие, за напредъка на процеса на реформа за деинституционализация на грижата за деца в България, както и за сътрудничеството на институциите с неправителствените организации и гражданското общество.  

България е една от страните, които имат висока ангажираност по дискутираните теми и получи признание от членовете на Комитета на ООН против изтезанията за конструктивния подход и изчерпателната информация, предоставена по време на диалога.
 

Съобщение
Първите дипломати на Република България и Република Македония ще работят Договорът за приятелство, добросъседство и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина