Gerb

Отпадане на визите е сред основните ни приоритети в двустранните отношения със САЩ
11.10.2017
Print
Email
Заместник-министър Георг Георгиев проведе среща с Дженифър Бакус, директор на Офиса за Централна Европа към Бюрото за Европа и Евразия на Държавния департамент на САЩ.
 
Георг Георгиев направи преглед на двустранното сътрудничество в контекста на стратегическото партньорство между България и САЩ.  Заместник-министърът открои ползотворното сътрудничество със САЩ в областта на сигурността и отбраната и постави акцент върху усилията на страната ни за изграждане на междусистемните газови връзки с Гърция, Сърбия и Турция, както и за модернизация и разширение на съществуващата газопреносна мрежа у нас. Той подчерта интереса на България от привличане на повече американски инвестиции особено в областта на високите технологии, аутсорсинга на бизнес процеси, комуникационните технологии и др.
 
В хода на разговора заместник-министър Георгиев повдигна пред американската страна въпроси, които са от съществена важност за България. Той подчерта, че наличието на визов режим за България не съответства на стратегическия характер на двустранните отношения, както и на отношенията ЕС-САЩ. Заместник-министърът постави и въпроса за сключване на спогодба за социална сигурност между България и САЩ, която ще бъде от взаимна изгода и за двете страни. Той заяви също така, че присъединяването на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие е важен приоритет за българското правителство.
 
„България се стреми към постигане на конкретни резултати и получаване на измерими ползи във всички области на взаимен интерес. Отдаваме особено значение на партньорството в сферите на сигурността и отбраната, борбата с тероризма, двустранната търговия, инвестициите и енергетиката”, подчерта българският дипломат. 
 
В контекста на предстоящото Председателство на Съвета на Европейския съюз, Георг Георгиев заяви, че европейската перспектива на страните от Западните Балкани са основен приоритет и, че страната ни се стреми да споделя опита, който е придобила през последните 10 години като член на Съюза. В тази връзка американската страна изрази подкрепа за усилията на България в тази насока и даде висока оценка на споразумението между България и Македония. Дженифър Бакус изрази и готовност за оказване на съдействие и подкрепа по всички важни въпроси от двустранния дневен ред.
Външните министри от Източна Европа подкрепиха усилията на България за европейска интеграция на Западните Балкани
Заместник-министър Георгиев прие временно управляващия посолството на Афганистан у нас Ахмад Сидик Делир

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина