Gerb

Вицепремиерът Екатерина Захариева на среща с чуждестранните търговски камари: Съдебната реформа е немислима без помощта на бизнеса
14.07.2017
Print
Email
„Благодаря ви, че чуждестранните търговски камари подкрепят волята на правителството за съдебна реформа. Винаги сме консултирали с обществото нашите предложения и вярвам, че бизнесът ще продължи да ни помага в този процес.“
 
С тези думи заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева се обърна днес към представители на чуждестранните търговски камари в България. Тя ги покани на среща по повод писмото им до българските институции с настояване за провеждане на съдебна реформа съгласно препоръките на Европейската комисия.
 
В рамките на срещата бяха обсъдени инициативите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“.
 
 „От изключителна важност е продължаването на реформата в посока гарантиране на ефективна, бърза и справедлива съдебна власт и правителството има волята за това“, каза Захариева пред представителите на чуждестранния бизнес и очерта основните цели, които кабинетът си поставя в областта на правосъдната реформа.
 
Правителството работи по изпълнение на препоръките в 10-годишния доклад на ЕК по Механизма за сътрудничество и оценка, както и по независимия анализ на структурния и функционален модел на Прокуратурата на Република България, изготвен от петима прокурори от Западна Европа със съдействието на Службата за подкрепа на структурната реформа към Европейската комисия.
 
„Планираме нови експертни мисии като тази за прокуратурата – този път за Висшия съдебен съвет, за Инспектората и за съдилищата“, каза още Захариева пред представителите на чуждестранния бизнес.
 
Според Захариева извеждането на прокуратурата от съдебната власт и включването й в изпълнителната няма да гарантира нейната независимост, а точно обратното. Тя заяви, че това е нейно лично мнение и че е отворена за дискусии по въпроса, които между другото се водят от много години.
 
Вицепремиерът подчерта, че приемането на Антикорупционен закон e необходима стъпка, която да бъде предприета в най-кратки срокове. Тя запозна представителите на бизнеса и с намеренията за промени в Наказателно-процесуалния кодекс, преодоляващи формализма в наказателния процес и бягството от правосъдие. Административната реформа също е много важна част от борбата с корупцията. Необходимо е да бъде направен анализ на ниво всяко едно министерство и да бъде съставен ясен план за преодоляването на проблемните административни процедури, допълни Екатерина Захариева.
 
Участниците в срещата благодариха на вицепремиера Захариева за промените в Търговския закон, подготвени от нейния екип в Министерството на правосъдието, които влязоха в сила през декември м.г. Измененията въвеждат допълнителни механизми срещу кражбите на фирми, както и ново за страната ни стабилизиращо производство на предприятия с финансови затруднения, което да предотврати техния фалит.
 
Правителството работи за намаляване на административната тежест и за ограничаване на регулаторните режими както за улеснение на гражданите и бизнеса, така и с цел намаляване на предпоставките за корупция, заяви още Захариева. Наред с това независимата и ефективна съдебна система е изключително важна предпоставка за създаване на устойчива среда за бизнеса и мнението на представителите му е важно за правителството, изтъкна вицепремиерът. Представителите на чуждестранните търговски камари я подкрепиха и казаха, че има пряка връзка между инвеститорския интерес и работата на съдебната система.
 
На срещата бе подчертано, че за бизнеса са важни реформите и в гражданския, и в наказателния, и в административния процес. 
 
Участниците в срещата се обединиха около необходимостта подобни срещи да продължат и в бъдеще както с цел обсъждане на идеи, така и за гарантиране на един отворен и прозрачен процес на реформи.
Вицепремиерът Екатерина Захариева прие ръководството на германската Нотариална камара
Екатерина Захариева пред британския държавен министър за Европа и Америка: Вие напускате Европейския съюз, но не и ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина