Gerb

Двустранни политически консултации между България и Грузия
12.07.2017
Print
Email
На 12 юли 2017 г. се състояха политически консултации между министерствата на външните работи на Република България и Грузия. От българска страна консултациите бяха водени от заместник-министъра на външните работи Юрий Щерк. Ръководител на грузинската делегация беше Вахтанг Махароблишвили, заместник-министър на външните работи.  
 
Двете страни се обединиха около мнението, че отношенията между Република България и Грузия са отлични. Между двете страни не съществуват открити въпроси и проблеми. От българска страна бе потвърдена последователната подкрепа за териториалната цялост и суверенитет на Грузия в рамките на международно признатите й граници, както и активната ни подкрепа за европейската и евроатлантическата перспектива на страната.
 
Теми на консултациите бяха актуалното състояние и перспективите за развитие на двустранните политически и икономически отношения, както и секторното сътрудничество в сферата на транспортната и енергийната свързаност, образователния и културния обмен, сътрудничеството за развитие и др. Подробно бяха обсъдени европейската и евроатлантическата перспектива на Грузия в контекста на изпълнението на Споразумението за асоцииране с ЕС, вкл. в частта за зоната за дълбока и всеобхватна търговия, както и на предизвикателствата пред сигурността в Черноморския регион. Бе обърнато специално внимание на предстоящото през 2018 г. българско председателство на ЕС. Българската и грузинската страна бяха единодушни, че това създава допълнителни предпоставки за интензифициране на двустранните отношения и на българската подкрепа за европейската перспектива на Грузия.
 
В същия контекст бе обърнато внимание и на актуалното изпълнение на функциите на посолство за контакт на НАТО от страна на посолството на Република България в Грузия. Бе подчертано, че с активното съдействие на посолството за първите седем месеца са проведени седем мероприятия, което е в съответствие с активната подкрепа на страната ни за евроатлантическата перспектива на Грузия. 
 
В заключение, двете страни се договориха интензивният политически диалог да продължи, включително във формата на двустранните политически консултации между министерствата на външните работи.
Вицепремиерът Екатерина Захариева прие пратеника по енергийните въпроси на Държавния департамент на САЩ Мери Уорлик
Първите дипломати и вицепремиери на България и Молдова откриват наесен наше консулство в Тараклия

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина