Gerb

София бе домакин на международен форум за ядрената сигурност
19.05.2017
Print
Email

Над 70 експерти от повече от 20 държави и международни организации, разположени на четири континента, споделиха опит и обсъдиха начините за повишаване на ефективността при планирането, провеждането и оценката на учения в областта на ядрената сигурност.

В периода 17 – 19 май 2017 г. Република България бе домакин на международен работен семинар, посветен на разработването и провеждането на учения в областта на ядрената сигурност. Събитието бе организирано съвместно с Великобритания, в рамките на Глобалната инициатива за борба с ядрения тероризъм (ГИБЯТ). От българска страна координатор бе Министерство на външните работи.

ГИБЯТ е международен форум, в който членуват 88 държави и 5 международни организации. Постоянни съпредседатели са САЩ и Руската федерация. Целта на ГИБЯТ е да способства за разкриването и предотвратяването на актове на ядрен тероризъм чрез засилване на международното сътрудничество и обмен на опит, знания и най-добри практики.

Участниците бяха приветствани от заместник-министъра на външните работи г-жа Емилия Кралева.
 

Държавният културен институт към министъра на външните работи се включва в нощта на музеите
Българска делегация участва в 127-та сесия на Комитета на министрите на страните членки на Съвета на Европа

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина