Gerb

Становище на МВнР във връзка с референдума в Република Турция, проведен на 16 април 2017 г.
18.04.2017
Print
Email
България отчита предварителните заключения на наблюдателната мисия на ОССЕ/БДИПЧ за проведения референдум за конституционни промени в Република Турция и очаква нейния окончателен доклад.
 
Предвид близките резултати на референдума, единственият възможен път към национален консенсус е съблюдаването на основните демократични норми и спазването на ангажиментите, произтичащи от членството на Турция в международни организации.
 
Изразяваме увереност, че след 16 април 2017 г. ще можем да се съсредоточим върху развитието на двустранните отношения с Република Турция, основани на принципите на равнопоставеност, уважение на интересите на двете страни, добросъседство и взаимно доверие. 
Български граждани ще могат да кандидатстват за електронно разрешение за пътуване до Канада (еТА) от 1 май
Срещи на министър Ради Найденов в Австрия

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина