Gerb

59 стажантски позиции са обявени в МВнР по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация 2017г.
21.03.2017
Print
Email

Министерство на външните работи е обявило 59 стажантски позиции по Програмата за летни студентски стажове в държавната администрация, която стартира на 20 март 2017г.

Програмата предоставя възможности за провеждане на пълноценни стажове за талантливи български студенти в структурите на държавната администрация на всички нива и в цялата страна.

Стажантската програма е с фокус върху придобиването на практически опит, нови професионални умения и запознаване с държавната администрация. Тази година тя предлага възможности за над 1200 стажа в 43 професионални направления, най-търсени сред които са Икономика с 431 стажа, Администрация и управление - 169, Право – 138, Архитектура, строителство и геодезия – 72, Политически науки и Социални дейности – 28.

Процедурата по кандидатстване е изцяло  онлайн, чрез регистрация в портала http://staj.government.bg/ .

Всеки студент може да кандидатства за максимум 5 стажа. Изборът е окончателен и не може да бъде променян. Първоначалният подбор включва онлайн тест на портала, който се зарежда при избора на първата стажантска позиция. Тестът е съобразен с професионалното направление, в което се обучава студента и позицията, за която кандидатства. Окончателният подбор на кандидатите се осъществява след интервю или друг подходящ метод за подбор, а за българските студенти, обучаващи се в чужбина интервюто е възможно да се проведе по телефон, имейл или друг начин.

Класирането и потвърждаването на кандидатите се осъществява онлайн в портала, а всеки класиран студент може да потвърди желанието са да започне стаж онлайн от своя профил. Продължителността на стажовете по Програмата е от 10 до 45 работни дни, а периодът за провеждане е през месеците юли, август и септември.

Административните структури, които са обявили най-много стажове в рамките на Програмата са Националната агенция по приходите – 221, Министерството на външните работи – 59, Агенцията по заетостта – 53, Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса – по 43 и Община Пловдив – 35.

До момента по Програмата стаж са провели над 2500 студента в цялата страна.

МВнР представи пред медиите готовността за провеждане на изборите в чужбина
Международна конференция „Правова държава, права и човешка сигурност в епоха на несигурност“ се проведе днес в МВнР

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина