Gerb

Зам.- министър Христо Ангеличин връчи на посланик Лингеман договор за безвъзмездно прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот частна държавна собственост на Федерална република Германия
10.01.2017
Print
Email

Заместник министърът на външните работи Христо Ангеличин връчи на посланик Детлеф Лингеман договор за прехвърляне правото на собственост върху недвижим имот в град София – частна държавна собственост, на Федерална република Германия.

Договорът е в изпълнение на споразумение между правителството на Република България и правителството на Федерална република Германия за взаимно предоставяне на собственост върху поземлени имоти в Берлин и София, влязло в сила от 2013 г..

По време на церемонията зам.-министър Ангеличин изказа благодарност към служителите на министерството, работили по финализирането на този дългогодишен преговорен процес между двете държави, който има положително отражение върху цялостния комплекс на българо-германските отношения.

Посланик Лингеман също изрази удовлетворение от финализирането на споразумението и признателност за усилията от страна на Министерство на външните работи на Република България в тази посока. По думите му, договорът е символ на доброто двустранно сътрудничество и още една възможност за активно партньорство в бъдеще.
 

Посланик Валентин Порязов връчи акредитивните си писма на Н.В. Карл XVI Густаф, Крал на Швеция
Съобщение на МВнР във връзка с терористично нападение в нощен клуб в Истанбул

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина