Gerb

Среща на министър Даниел Митов с временно управляващия посолството на Ислямска република Афганистан
25.11.2016
Print
Email

Двустранните отношения между България и Афганистан в контекста на предизвикателствата на мигрантската криза и борбата с международния тероризъм бяха в центъра на разговорите на министъра на външните работи Даниел Митов с временно управляващия посолството на Ислямска република Афганистан в София Ахмад Сидик Делир.

Министър Митов и г-н Делир отбелязаха отличното сътрудничество между България и Афганистан в борбата срещу тероризма, като подчертаха важната роля на българския военен контингент в страната за опазване на мира и сигурността на афганистанското население, както и помощта, която българската страна оказва на афганистанското правителство чрез изграждане на административен капацитет – обучение на дипломати, ръководни кадри и полицейски служители, с фокус върху борбата с корупцията.

Двамата събеседници се спряха и на инцидента в центъра за временно настаняване в Харманли. Министър Митов подчерта, че действията за овладяване на кризисната ситуация в центъра в Харманли са извършени при стриктно спазване на основните права на лицата, търсещи международна закрила у нас. Органите на реда са осъществили правомощията си за защита на обществения ред в съответствие с принципа на пропорционалност, с единствена цел намаляване на напрежението и предотвратяване на по-нататъшно разрастването на конфликта. Участниците в безредиците и в хулиганските прояви ще бъдат обект на надлежно разследване от компетентните институции в България.

Българският първи дипломат призова ситуацията да не се използва за политически цели и да не се позволява езикът на омразата и ксенофобията да вземат връх в обществения дискурс както с оглед недопускане на нова ескалация, така и поради факта, че тези настроения няма да допринесат за намирането на конструктивни решения.

Даниел Митов увери, че България полага всички усилия според възможностите си, за да осигури необходимите условия в центъра за временно настаняване в Харманли и настоя пред афганистанския дипломат за активно съдействие за установяване на самоличността на лицата, подлежащи на връщане в родината им, за ускоряване издаването на документи за пътуване за тях, както и за навременно издаване на визи на представителите на МВР, участващи в мисиите на ФРОНТЕКС по обратно връщане на незаконно пребиваващи афганистански граждани.

Временно управляващият г-н Делир прояви разбиране към чувствителността на проблема и пое ангажимент за оказване на съдействие по поставените от българската страна въпроси. Същевременно информира за тежката обстановка по сигурността в Афганистан. Изрази надежда, че инцидентът няма да окаже отрицателно въздействие върху приятелските отношения между двете страни.

Комуникационният експерт и меценат Луис Басат ще бъде "Посланик на добра воля" в следващите две години
Отчет за дейността на Министерството на външните работи за периода от началото на мандата на правителството за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина