Gerb

Турция, Източното партньорство и Южното съседство във фокуса на Съвет „Външни работи“
15.11.2016
Print
Email

Последните събития в Турция, отношенията с шестте държави от Източното партньорство, Южното съседство, изпълнението на Глобалната стратегия за външната политика и политика на сигурност на ЕС бяха акцентите на редовното заседание на Съвет "Външни работи", което се проведе на 14 ноември в Брюксел. Българската делегация бе ръководена от министър Даниел Митов.
 
Признавайки правото на Турция да предприеме пропорционални действия в отговор на опита за преврат от 15 юли 2016 г., първите дипломати на 28-те отправиха призив за опазване на парламентарната демокрация, за спазване на човешките права и върховенството на закона. Посочено бе, че ЕС ще следи отблизо ситуацията в страната и е готов да продължи диалога на всички равнища. Министър Митов подчерта важността на изпълнението на споразумението ЕС-Турция от 18 март и продължаването на сътрудничеството по въпросите на миграцията. Важно значение има пълното прилагане на споразумението за реадмисия между България и Турция, посочи още той.
 
Съветът потвърди значимостта, която ЕС отдава на развитието на Източното партньорство и приветства постигнатия напредък в изпълнение на поетите ангажименти на Срещата на върха в Рига. Подчертана бе подкрепата за териториалната цялост, независимостта и суверенитета на всички страни от Източното партньорство, както и за продължаване на изпълнението на реформите в тях. Първите дипломати на 28-те проведоха дискусия и по Южното съседство с акцент върху ситуацията в Сирия и Либия. Обсъдиха също и възможностите на ЕС да съдейства за прекратяване на огъня и започване на политически преход в Сирия.  
 
На съвместна сесия министрите на външните работи и министрите на отбраната  обсъдиха и приеха заключения по Плана за приоритетите в областта на сигурността и отбраната, като част от изпълнението на Глобалната стратегия на ЕС. Подчертавайки, че НАТО остава водещата рамка за колективна отбрана на своите членове, Съветът постигна съгласие относно необходимостта от по-нататъшно развитие и засилване на Общата политика за сигурност и отбрана в отговор на нарастващите заплахи и предизвикателства пред сигурността на Съюза. Изтъкната бе важността на гарантирането на сигурността на външните граници, борбата с мрежите за трафик на хора, изграждането на капацитет за справяне с миграционния натиск, борбата с тероризма и радикализацията, противодействието на хибридните заплахи, гарантирането на кибер сигурността и др. Изпълнението на Съвместната декларация от Варшава за засилване на сътрудничество между ЕС и НАТО е ключов елемент от стратегията за справяне с предизвикателствата пред сигурността на Съюза.
 
 

 

Посланик Славена Гергова връчи акредитивните си писма на президента на Тунизийската република Бежи Каид Ессебси
Информация за нови адреси на избирателни секции в чужбина за втори тур на президентските избори на 13.11.2016

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина