Gerb

Изслушване на българския кандидат за генерален секретар на ООН Ирина Бокова пред Общото събрание на организацията
13.04.2016
Print
Email

„XXI век трябва да бъде векът на равенството между половете и осигуряване на възможността  жените да бъдат равнопоставени членове на обществото”, заяви в представянето си пред Общото събрание на ООН г-жа Ирина Бокова, българският кандидат за Генерален секретар на ООН.

Изслушването, което се проведе  на 12 април 2016 г. е  в изпълнение на изискванията на резолюция 69/321 на Общото събрание на ООН от 11 септември 2015 г. за провеждане на неформални диалози с кандидатите за поста на Генерален секретар на ООН.  Българският кандидат започна изложението  си с представяне  на нейната родина  България – страна с хилядолетна история и култура, която е пример за диалог, толерантност и взаимно зачитане между народите и общностите.  Ирина Бокова приветства историческата възможност кандидатите за първи път да влязат в открит и прозрачен  диалог с държавите-членки и да представят визията си за управление на организацията.

Българският кандидат потвърди своята силна ангажираност към мултилатерализма като средство за намиране на решения на сложните предизвикателства,  пред които е изправена съвременната международна общност – продължителни конфликти и кризи, негативни последствия от климатичните промени, безпрецедентни миграционни вълни и насилствени  разселвания в глобален мащаб. В случай че бъде избрана, тя декларира своята готовност да работи за реализацията на ясни приоритети – превенцията на конфликтите и засилване на  ролята на посредничеството за тяхното урегулиране, изпълнението на целите за устойчивото развитие, насърчаване на равенството на половете и премахване на дискриминацията и насилието срещу жените. Ирина Бокова акцентира върху взаимовръзката между мироопазване, устойчиво развитие и зачитането на правата на човека, която тя постави в основата на новия хуманизъм на 21-ви век.

В последвалата интерактивна дискусия с основните групи в ООН и отделни делегации българският кандидат отговори на многобройни въпроси от целия спектър на проблематиката на ООН. Тя се ангажира да продължи реформата на ООН с цел превръщането на организацията в по-ефективна в оперативно и финансово отношение  и да работи съвместно с държавите-членки за противодействието на  глобални заплахи  като радикализацията, насилствения екстремизъм, насилственото разселване на големи групи хора, ксенофобията, антисемитизма и ислямофобията. Във връзка с глобалните усилия за  справяне с кризисните ситуации, породени  от засилените  бежански потоци, Ирина Бокова изтъкна като водеща необходимостта от инвестиране в развитието на най-слабо развитите и уязвимите страни за засилване на тяхната устойчивост при кризи, както и ключовото значение на програмите за образование и осигуряване на трудова заетост на младите хора.

Изслушването на Ирина Бокова премина при засилен  интерес и  внимание от страна на  държавите-членки на ООН, за което свидетелства големият брой делегации,  взели участие в дискусията. Важно предимство на българския кандидат беше отличното познаване на проблематиката на ООН и нейния опит като Генерален директор на ЮНЕСКО. Свободното използване на английски, френски и испански език при представянето и в отговорите на въпросите направи силно впечатление на делегациите. Убедителното  представяне на Ирина Бокова потвърди мястото й на водещ кандидат за поста на Генерален секретар на ООН, с доказан международен опит и  управленски умения.
 

Даниел Митов проведе среща с германския си колега Франк-Валтер Щайнмайер
Зам.-министър Александров се срещна с генералния секретар на Секретариата по европейските въпроси в Министерския ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина