Gerb

Кристиан Вигенин: От интерес за всички е да работим за запазването на ролята на ЕС и основните принципи, на които той е изграден
13.01.2014
Print
Email

„България се стреми да бъде активен, пълноценен и предвидим партньор в рамките на ЕС. Убеден съм, че от интерес за страната и целия Съюз е заедно със сходно мислещите държави-членки, сред които е и Гърция, да работим в посока на запазване ролята на ЕС и на основните принципи, на които той е изграден – солидарност, кохезия, единство, интегритет, равнопоставеност.” Това заяви министър Кристиан Вигенин на публична дискусия на тема „EС по време на гръцкото председателство и къде е България”, организирана от ПанЕвропа България и Фондация „Конрад Аденауер”.

„Нашият фокус е Европа и европейските граждани, затова и мотото на гръцкото председателство е „Европа, нашият общ стремеж. Обединени, плаваме напред”, заяви от своя страна гръцкият посланик в София Димостенис Стоидис, който представи приоритетите на Гърция за следващите шест месеца начело на ЕС. Сред тях са промотирането на растеж, заетост и кохезия, задълбочаване интеграцията на Съюза, включително на Икономическия и паричен съюз, темите за миграцията, граничния мениджмънт и мобилността, както и морската политика. „Ние ще работим за повече Европа, по-добра Европа, по-сближена Европа”, подчерта гръцкият дипломат.

В изказването си министър Кристиан Вигенин се спря на основните предизвикателства и приоритети пред българската външна политика през 2014 г. в контекста на гръцкото председателство на ЕС. По думите му приоритетите на Гръцкото председателство са наложени от изискванията на времето - необходимост от справяне с икономическата и финансова криза и от въпроса за имиграцията, която през последните години  е особено актуална тема за ЕС и неговите членки.

В условията на бюджетни ограничения за нас е важно Кохезионната политика да остане основен инструмент за стимулиране на развитието и намаляването на различията между регионите и постигането на териториално сближаване в Съюза, както и за инвестиции в икономическия растеж и работни места, отбеляза Кристиан Вигенин.

По отношение на темата за изграждането на стабилен Икономически и паричен съюз (ИПС) външният министър подчерта, че от особено значение за България е гарантиране на запазването на единството на вътрешния пазар и финансовите услуги и пълно зачитане на интересите на държавите-членки, които не са част от еврозоната. Подкрепяме акцентирането от страна на Гръцкото председателство върху Пакта за растеж и работни места и необходимостта от полагане на допълнителни усилия при неговото прилагане, с оглед възстановяването на устойчивия икономически растеж и връщане на доверието на обществото в европейския проект, изтъкна Кристиан Вигенин.

Във връзка със социалното измерение на ИПС, друг основен приоритет в програмата на Гръцкото председателство, Кристиан Вигенин подчерта, че България споделя разбирането, че паралелно с усилията за преодоляване на макроикономическите дисбаланси и стабилизирането на банковия сектор, трябва да се отдели специално внимание на социалните последици от кризата. Той посочи като едно от най-сериозните предизвикателства в тази област, както на национално, така и на европейско ниво, младежката безработица.

Министър Вигенин приветства включването на темата за управлението на  миграцията и справедливото разпределение на тежестите и отговорностите, свързани с нея, между държавите-членки сред приоритетните въпроси на Гръцкото председателство. „България ще работи за изграждането на един по-гъвкав и ефективен всеобхватен подход за управление на миграционните процеси, основан на принципите на солидарност и пропорционалност”, подчерта българският външен министър. По думите му е нужно да се активизира сътрудничеството с третите страни на произход и транзит на нелегални имигранти към ЕС с цел развитието на ефективна политика за връщане.

В контекста на миграционната тематика, като важен за България въпрос, министър Вигенин открои присъединяването на страната ни към Шенгенското пространство. „България изпълни всички условия за членство и изпълнява всички отговорности на страна – солидарен член на Шенген”, заяви той. Министър Вигенин подчерта, че ще продължим диалога с нашите партньори от ЕС за включването ни в Шенгенското пространство и очаква постигането на положително решение в скоро време.

Българският външен министър изрази увереност, че разширяването на ЕС и Източното партньорство ще залегнат в дневния ред на няколко Съвета в първия семестър на 2014 г. За България, тези въпроси са от първостепенно значение и правителството счита за свой ключов приоритет регионалното сътрудничество и провеждането на активна политика в ЮИЕ и Черноморския регион, подчерта той. „Активното и разумно участие на България в утвърждаването на европейската и евроатлантическа перспектива пред страните от Западните Балкани е проява на нашата отговорност пред партньорите”, заяви външният министър.

Кристиан Вигенин изрази убеждение, че Гръцкото председателство може да спомогне за по-нататъшно развитие на регионалното сътрудничество и повишаване на неговата ефективност. Като стъпки в тази посока той отбеляза засилването на партньорството между ПСЮИЕ и ЕС и привличането на европейски фондове за развитието на региона. По думите на външния министър доброто сътрудничество между България и Гърция в предстоящия период може да получи допълнителна подкрепа и от съвпадащите наши председателства – гръцкото на ЕС и българското на Организацията за Черноморско икономическо сътрудничество.

Външният министър се срещна с Генералния директор на ЮНЕСКО
Министър Кристиан Вигенин ще връчи на посланик Матиас Хьопфнер „Златна лаврова клонка”

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина