Gerb

Необходим е диалог и национално помирение в Египет
14.08.2013
Print
Email

Изявление на министъра на външните работи Кристиан Вигенин по повод ситуацията в Египет

В този много труден момент е необходим диалог и национално помирение в Египет. Ние осъждаме прекомерната употреба на сила, което води до много невинни жертви и от двете страни. Призоваваме всички отговорни политически и религиозни фактори в Египет към  преговори, възстановяване на реда и на мира в страната. Насилието не  може да бъде инструмент за постигане на трайно решение на натрупани с годините политически  и социални проблеми.

Кристиан Вигенин се срещна с представителя на ВКБООН в България
Министър Кристиан Вигенин се срещна с посланика на Виетнам

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина