Gerb

Междуведомственият съвет по участието на Република България в НАТО и ОПСО проведе редовно заседание
10.05.2013
Print
Email

Междуведомственият съвет по участието на България в НАТО и в Общата политика за сигурност и отбрана на Европейския съюз проведе днес редовно заседание под председателството на заместник-министъра на външните работи Иван Найденов. Участие в срещата взеха министърът на отбраната Тодор Тагарев, представители на МВР, министерствата на финансите, правосъдието, икономиката, ДАНС,  ДКСИ, разузнавателните служби.

Зам.-министър Иван Найденов представи Доклад по изпълнение на решенията, взети на предишното заседание на 21 декември 2012 г. Министър Тагарев информира Съвета за резултатите от многостранните консултации в НАТО по Пакет Цели за способностите на НАТО през 2013 г. за България.

Междуведомственият съвет взе решение за внасянето в Министерски съвет на проект на постановление за Насоки за развитие на отбранителната политика на Република България. След неговото приемане ще бъде сформирана работна група с участието на представители на компетентните министерства и ведомства, която да изготви детайлите по реализирането й.

На заседанието бяха обсъденивъпроси, свързани с вноските по новата Главна квартира на НАТО, и ангажиментите на България за подкрепа на изграждането на Афганистанските сили за сигурност.

Министър-председателят и министър на външните работи Марин Райков се срещна с ръководителя на Мисията на ОССЕ за ...
Отношението на Скопие към съседите предизвиква тревога

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина