Gerb

„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства ”, Обособена позиция №1: Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи устройства с марката Hewlett-Packard (Хюлет Пакард) за МВнР - ЦУ
1.10.2014
Print
Email

Наименование на изпълнителя:онос" ЕООД

Дата на сключване на договора: 05.07.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: чл.93б, ал.3 от ЗОП (УИН 00210-2012-0010)

Срок на действие на договора: до 31.12.2014 г.

Първоначална стойност на договора: 317 973,50 лева без ДДС

Електронна преписка №3325 от 01.10.2014 г.

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. октомври – на 29.10.2014 г., съгласно чл. 12, ал. 2 е извършено плащане в размер на 12 405,60 лв. с ДДС.

2.       м. декември – на 12.12.2014 г., съгласно чл. 12, ал. 2 е извършено плащане в размер на 12 178,08 лв. с ДДС.

Свързани документи

Информация за изпълнен договор (публикувано на 16.01.2015г.)

Информация за освобождаване на гаранция за изпълнение на договора (публикувана на 29.01.2016 г.)

"Осигуряване на писмени и устни преводачески услуги за нуждите на МВнР - ЦУ, съгласно техническо задание - ...
„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални тонери за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина