Gerb

“Избор на оператор за предоставяне на далекосъобщителни услуги, чрез обществена далекосъобщителна подвижна клетъчна мрежа по стандарт GSM/UMTS с национално покритие за нуждите на Министерство на външните работи и специализирани доставки и услуги"
1.10.2014
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „Космо България Мобайл” ЕАД

Дата на сключване на договора: 11.01.2013 г.

Ред за избор на изпълнител: Открита процедура по ЗОП (УИН 00105-2012-0002)

Срок на действие на договора: 36 месеца

Първоначална стойност на договора: 1 200 000 лева без ДДС

Електронна преписка №3323 от 01.10.2014 г.

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. октомври – на 30.10.2014 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 17 558,48 лв. с ДДС.

2.       м. ноември – на 19.11.2014 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 19 244,90 лв. с ДДС.

3.       м. декември – на 19.12.2014 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 32 090,64 лв. с ДДС.

4.       м. януари – на 30.01.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 24 490,55 лв. с ДДС.

5.       м. февруари – на 19.02.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 36,35 лв. с ДДС.

6.       м. март – на 25.03.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 25 420,09 лв. с ДДС.

7.       м. април – на 27.04.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 11 391,25 лв. с ДДС.

8.       м. май – на 25.05.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 22 120,02 лв. с ДДС. (публикувано на 04.06.2015 г.)

9.       м. юни – на 17.06.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 15,38 лв. с ДДС. (публикувано на 02.07.2015 г.)

10.      м. юли – на 01.07.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 44 335,70 лв. с ДДС. (публикувано на 31.07.2015 г.)

11.      м. ноември – на 30.11.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 19 166,13 лв. с ДДС. (публикувано на 04.12.2015 г.)

12.      м. декември – на 18.12.2015 г., съгласно чл. 2, ал. 2 от договора е извършено плащане в размер на 177 226,80 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

„Доставка на тонери за копирни и печатащи устройства”, Обособена позиция № 2: Доставка на оригинални тонери за ...
"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина