Gerb

„Предоставяне на „В и К” услуги за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за стопанисване съгласно приложение №1"
1.10.2014
Print
Email

Наименование на изпълнителя: „Софийска вода” АД

Дата на сключване на договора: 10.08.2011 г.

Ред за избор на изпълнител: Чл. 93, т.1 от ЗОП

Срок на действие на договора: 5 години

Първоначална стойност на договора: не е обявена

Електронна преписка №3318 от 01.10.2014 г.

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. октомври – на 30.10.2014 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 891,93 лв. с ДДС.

2.       м. ноември – на 12.11.2014 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 979,20 лв. с ДДС.

3.       м. декември – на 11.12.2014 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 2 111,51 лв. с ДДС.

4.       м. януари – на 24.01.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 624,64 лв. с ДДС.

5.       м. февруари – на 11.02.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 2 120,32 лв. с ДДС.

6.       м. март – на 25.03.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 453,54 лв. с ДДС.

7.       м. април – на 29.04.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 753,48 лв. с ДДС.

8.       м. май – на 27.05.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 956,28 лв. с ДДС. (публикувано на 04.06.2015 г.)

9.       м. юни – на 17.06.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 716,38 лв. с ДДС. (публикувано на 02.07.2015 г.)

10.      м. юли – на 21.07.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 737,54 лв. с ДДС. (публикувано на 31.07.2015 г.)

11.       м. август – на 19.08.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 945,69 лв. с ДДС. (публикувано на 03.09.2015 г.)

12.       м. септември – на 18.09.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 257,73 лв. с ДДС. (публикувано на 02.10.2015 г.)  м. септември – на 18.09.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 257,73 лв. с ДДС. (публикувано на 02.10.2015 г.)

13.      м. октомври – на 30.10.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 981,25 лв. с ДДС. (публикувано на 02.11.2015 г.)

14.      м. ноември – на 13.11.2015 г., съгласно чл. 12, ал. 1 от договора е извършено плащане в размер на 1 515,27 лв. с ДДС. (публикувано на 04.12.2015г.)(публикувано на 02.11.2015 г.)э(публикувано на 02.11.2015 г.)(публикувано на 02.11.2015 г.)(публикувано на 02.11.2015 г.)

"Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина ...
„Доставка на топлинна енергия за нуждите на Министерство на Външните работи – ЦУ и сгради предоставени за ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина