Gerb

Доставка на материали за освежителни ремонти на работни помещения на МВнР - ЦУ: Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на ламиниран паркет" и Обособена позиция № 2 "Доставка на материали за склад "Строителни материали"
15.09.2015
Print
Email

Електронна преписка № 4104 от 15.09.2015 г.

Срок за получаване на офертите: 28/09/2015 г.

ID: 9045968

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: Доставка на материали за освежителни ремонти на работни помещения на МВнР - ЦУ: Обособена позиция № 1 "Доставка и монтаж на ламиниран паркет" и Обособена позиция № 2 "Доставка на материали за склад "Строителни материали"

Свързани документи

Публична покана (публикувана на 15.09.2015 г.)

Техническа спецификация по Обособена позиция №1 - Приложение №1.1 (публикувана на 15.09.2015 г.)

Опис на работните помещения (публикуван на 15.09.2015 г.)

Техническа спецификация по Обособена позиция №2 - Приложение №1.2 (публикувана на 15.09.2015 г.)

Проект на договор по Обособена позиция №1 - Приложение №2.1 (публикуван на 15.09.2015 г.)

Проект на договор по Обособена позиция №2 - Приложение №2.2 (публикуван на 15.09.2015 г.)

Ценово предложение по Обособена позиция №1 - Образец №1.1 (публикувано на 15.09.2015 г.)

Ценово предложение по Обособена позиция №2 - Образец №1.2 (публикувано на 15.09.2015 г.)

Техническо предложение по Обособена позиция №1 - Образец №2.1 (публикувано на 15.09.2015 г.)

Техническо предложение по Обособена позиция №2 - Образец №2.2 (публикувано на 15.09.2015 г.)

Протокол №1 за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 02.10.2015 г.)

Протокол №2 за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 02.10.2015 г.)

Покана до всички заинтересовани лица на основание чл. 101д, ал. 2 от Закона за обществените поръчки (публикувана на 02.10.2015 г.)

Протокол №3 за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 28.10.2015 г.)

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР ...
„Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на стационарни пожарогасителни инсталации с газообразни вещества, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина