Gerb

„Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на стационарни пожарогасителни инсталации с газообразни вещества, включващи и локални системи за пожароизвестяване в обекти на МВнР”
18.08.2015
Print
Email

Електронна преписка № 4041  от 18.08.2015 г.

Срок за получаване на офертите: 27/08/2015 г.

ID: 9044978

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет:

„Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на стационарни пожарогасителни инсталации с газообразни вещества, включващи и локални системи за пожароизвестяване в обекти на МВнР”, Обособена позиция №1 „Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на 3 (три) броя стационарни пожарогасителни инсталации с гасителен агент INERGEN, включващи и локални системи за пожароизвестяване” и Обособена позиция №2 „Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на 2 (два) броя стационарни пожарогасителни инсталации с гасителен агент FM 200, включващи и локални системи за пожароизвестяване”

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор по Обособена позиция № 1:

1.       м. октомври на 12.10.2015 г., съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 3 600,00 лв. с ДДС. (публикувано на 02.11.2015 г.)

2.       м. ноември на 10.11.2015 г., съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 3 600,00 лв. с ДДС. (публикувано на 04.12.2015 г.)

3.       м. декември на 11.12.2015 г., съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 3 600,00 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

4.       м. януари на 20.01.2016 г., съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 3 600,00 лв. с ДДС. (публикувано на 18.02.2016 г.)

5.       м. февруари на 18.02.2016 г., съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 3 600,00 лв. с ДДС. (публикувано на 12.03.2016 г.)

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договор по Обособена позиция № 2:

1.       м. октомври – на 15.10.2015 г., съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 936,00 лв. с ДДС. (публикувано на 02.11.2015 г.)

2.       м. ноември – на 18.11.2015 г., съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 936,00 лв. с ДДС. (публикувано на 04.12.2015 г.)

3.       м. декември – на 12.12.2015 г., съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 936,00 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

4.       м. януари – на 13.01.2016 г., съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 936,00 лв. с ДДС. (публикувано на 18.02.2016 г.)

5.       м. февруари - на 16.02.2016 г.,  съгласно чл. 2, ал.3 от договора е извършено плащане в размер на 936,00 лв. с ДДС. (публикувано на 12.03.2016 г.)

Свързани документи

Публична покана (публикувана на 18.08.2015 г.)

Техническа спецификация по Обособена позиция №1 - Приложение №1 (публикувана на 18.08.2015 г.)

Техническа спецификация по Обособена позиция №2 - Приложение №2 (публикувана на 18.08.2015 г.)

Проект на договор по Обособена позиция №1 - Приложение №3 (публикуван на 18.08.2015г.)

Проект на договор по Обособена позиция №2 - Приложение №4 (публикуван на 18.08.2015г.)

Ценово предложение по Обособена позиция №1 - Образец №1.1 (публикувано на 18.08.2015 г.)

Ценово предложение по Обособена позиция №2 - Образец №1.2 (публикувано на 18.08.2015 г.)

Техническо предложение по Обособена позиция №1 - Образец №2.1 (публикувано на 18.08.2015 г.)

Техническо предложение по Обособена позиция №2 - Образец №2.2 (публикувано на 18.08.2015 г.)

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 02.09.2015 г.)

Договор с приложения по Обособена позиция №1 (публикуван на 24.09.2015г.)

Договор с приложения по Обособена позиция №2 (публикуван на 24.09.2015г.)

Доставка на материали за освежителни ремонти на работни помещения на МВнР - ЦУ: Обособена позиция № 1 "Доставка и ...
Публична покана с предмет: „Внедряване на видеосистема за разпознаване на регистрационни номера на автомобили, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина