Gerb

Публична покана с предмет: „Внедряване на видеосистема за разпознаване на регистрационни номера на автомобили, усъвършенстване, интегриране и сервизно обслужване на системата за контрол на достъпа на територията на МВнР-ЦУ”
27.07.2015
Print
Email

Електронна преписка № 4020  от 27.07.2015 г.

Срок за получаване на офертите: 05/08/2015 г.

ID: 9044257

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Внедряване на видеосистема за разпознаване на регистрационни номера на автомобили, усъвършенстване, интегриране и сервизно обслужване на системата за контрол на достъпа на територията на МВнР-ЦУ”

Иформация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора по Обособена позиция №2:

1. м.ноември – на 30.11.2015 г., съгласно чл. 2, ал.2, т.1  от договора е извършено плащане в размер 25 249,92 на лева с ДДС. (публикувано на 04.12.2015г.)

Иформация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора по Обособена позиция №3:

1. м.ноември – на 05.11.2015 г., съгласно чл. 2, ал.2  от договора е извършено плащане в размер  1080,00 на лева с ДДС. (публикувано на 04.12.2015г.)

2. м.декември – на 16.12.2015 г., съгласно чл. 2, ал.2  от договора е извършено плащане в размер на 2160,00 на лева с ДДС. (публикувано на 29.12.2015г.)

3. м.януари – на 22.01.2016 г., съгласно чл. 2, ал.2  от договора е извършено плащане в размер на 1080,00 лева с ДДС. (публикувано на 18.02.2016г.)

Иформация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора по Обособена позиция №4:

1. м.ноември – на 24.11.2015 г., съгласно чл. 2, ал.2 от договора е извършено плащане в размер 684,00 на лева с ДДС. (публикувано на 04.12.2015г.)

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на Договор № 69/ОП-И/15 от 01.09.2015 г. по Обособена позиция № 1: изпълнител: "Крус електроник" ООД, дата на освобождаване на гаранцията за изпълнение - 12.04.2016 г., основание - чл. 9, ал. 4 от договора; (публикувана на 14.04.2016 г.);

Информация за освобождаване на гаранцията за изпълнение на Договор № 70/ОП-И/15 от 01.09.2015 г. по Обособена позиция № 2: изпълнител: "Крус електроник" ООД, дата на освобождаване на гаранцията за изпълнение - 12.04.2016 г., основание - чл. 9, ал. 4 от договора; (публикувана на 14.04.2016 г.).

 

Свързани документи

Публична покана (публикувана на 27.07.2015 г.)

Технически спецификации (публикувани на 27.07.2015 г.)

Списък на екипа от технически лица – Образец № 1 (публикуван на 27.07.2015 г.)

Техническо предложение по Обособена позиция № 1 – Образец № 2.1. (публикувано на 27.07.2015 г.)

Техническо предложение по Обособена позиция № 2 – Образец № 2.2. (публикувано на 27.07.2015 г.)

Техническо предложение по Обособена позиция № 3 – Образец № 2.3. (публикувано на 27.07.2015 г.)

Техническо предложение по Обособена позиция № 4 – Образец № 2.4. (публикувано на 27.07.2015 г.)

Ценово предложение по Обособена позиция № 1 – Образец № 3.1. (публикувано на 27.07.2015 г.)

Ценово предложение по Обособена позиция № 2 – Образец № 3.2. (публикувано на 27.07.2015 г.)

Ценово предложение по Обособена позиция № 3 – Образец № 3.3. (публикувано на 27.07.2015 г.)

Ценово предложение по Обособена позиция № 4 – Образец № 3.4. (публикувано на 27.07.2015 г.)

Проект на договор по Обособена позиция № 1 – Образец № 4.1. (публикуван на 27.07.2015 г.)

Проект на договор по Обособена позиция № 2 – Образец № 4.2. (публикуван на 27.07.2015 г.)

Проект на договор по Обособена позиция № 3 – Образец № 4.3. (публикуван на 27.07.2015 г.)

Проект на договор по Обособена позиция № 4 – Образец № 4.4. (публикуван на 27.07.2015 г.)

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 12.08.2015 г.)

Договор с приложения по Обособена позиция №4 (публикуван на 21.08.2015г.)

Договор с приложения по Обособена позиция №1 (публикуван на 02.09.2015г.)

Договор с приложения по Обособена позиция №2 (публикуван на 02.09.2015г.)

Договор с приложения по Обособена позиция №3 (публикуван на 02.09.2015г.)

„Абонаментно - сервизно следгаранционно поддържане на стационарни пожарогасителни инсталации с газообразни вещества, ...
Публична покана с предмет: „Изработка и/или доставка на униформено облекло и обувки за нуждите на служители на МВнР, ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина