Gerb

Публична с предмет: „Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” № 2, Резиденция № 14 на ул. „21 век” № 69 и дом № 8 в Резиденция „Бояна” и доставка на букети и венци от цветя за протоколни мероприятия".
25.02.2015
Print
Email

Електронна преписка № 3639 от 25.02.2015 г.

Срок за получаване на офертите: 10/03/2015 г.

ID: 9039244

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” № 2, Резиденция № 14 на ул. „21 век” № 69 и дом № 8 в Резиденция „Бояна” и доставка на букети и венци от цветя за протоколни мероприятия".

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

1.       м. май на 05.05.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 5 от договора е извършено плащане в размер на 3 589,20 лв. с ДДС. (публикувано на 04.06.2015 г.)

2.       м. юни на 03.06.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 5 от договора е извършено плащане в размер на 7 543,30 лв. с ДДС. (публикувано на 02.07.2015 г.)

3.       м. юли на 27.07.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 5 от договора е извършено плащане в размер на 17 768,40 лв. с ДДС. (публикувано на 31.07.2015 г.)

4.       м. август на 21.08.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 5 от договора е извършено плащане в размер на 9 284,40 лв. с ДДС. (публикувано на 03.09.2015 г.)

5.       м. октомври на 30.10.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 5 от договора е извършено плащане в размер на 13 664,40 лв. с ДДС. (публикувано на 02.11.2015 г.)

6.       м. ноември на 04.11.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 5 от договора е извършено плащане в размер на 990,00 лв. с ДДС. (публикувано на 04.12.2015 г.)

7.       м. декември на 18.12.2015 г., съгласно чл. 3, ал. 5 от договора е извършено плащане в размер на 7 806,30 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015 г.)

8.       м. януари на 27.01.2016 г., съгласно чл. 3, ал. 5 от договора е извършено плащане в размер на 156,00 лв. с ДДС. (публикувано на 18.02.2016 г.)

Свързани документи

Публична покана (публикуван на 25.02.2015 г.)

Техническа спецификация - Приложение № 1(публикуван на 25.02.2015 г.)

Ценово предложение - Образец № 1 (публикуван на 25.02.2015 г.)

Техническо предложение - Образец № 2 (публикуван на 25.02.2015 г.)

Проект на договор - Приложение № 2 (публикуван на 25.02.2015 г.)

Протокол (публикуван на 13.03.2015 г.)

Договор с приложения (публикуван на 19.03.2015 г.)

Публична покана с предмет: „Абонаментно техническо обслужване на счетоводен продукт WORK FLOW, ползван от МВнР-ЦУ и ...
Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина