Gerb

Публична покана с предмет: „Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”
10.02.2015
Print
Email

Електронна преписка №3593 от 10.02.2015г.

Срок за получаване на офертите: 19/02/2015г.

ID:9038772

Обществена поръчка по реда на глава осма „а” от ЗОП с предмет: „Сервизно обслужване на служебните автомобили, собственост на МВнР-ЦУ”

Информация за датата, основанието и размера на всяко извършено плащане по договора:

 

1.       м. юни – на 17.06.2015 г., съгласно чл.4, ал.1 от договора е извършено плащане в размер на 10 633,90 лв. с ДДС. (публикувано на 02.07.2015г.)

2.       м. юли – на 27.07.2015 г., съгласно чл.4, ал.1 от договора е извършено плащане в размер на 11 997,31 лв. с ДДС. (публикувано на 31.07.2015г.)

3.       м. август – на 03.08.2015 г., съгласно чл.4, ал.1 от договора е извършено плащане в размер на 2 717,21 лв. с ДДС. (публикувано на 03.09.2015г.)

4.       м. декември – на 23.12.2015 г., съгласно чл.4, ал.1 от договора е извършено плащане в размер на 11 848,29 лв. с ДДС. (публикувано на 29.12.2015г.)

Свързани документи

Публична покана - 10.02.2015г.

Техническа спецификация - Приложение №1 - 10.02.2015г.

Списък на автомобилите - Приложение №1.1 - 10.02.2015г.

Техническо предложение - Образец №1- 10.02.2015г.

Ценово предложение - Образец №2 - 10.02.2015г.

Образец на Приложение към Ценово предложение - Образец №2.1 - 10.02.2015г.

Проект на договор - Образец №3 - 10.02.2015г.

Разяснение по условията на обществената поръчка (публикувано на 17.02.2015г.)

Протокол за получаването, разглеждането и оценката на офертите (публикуван на 25.02.2015 г.)

Договор заедно с приложения (публикуван на 10.03.2015 г.)

Публична с предмет: „Поддръжка на парковото пространство на сградата на МВнР-ЦУ, сградата на ул. „Алфред Нобел” № 2, ...
Публична покана с предмет:„Застраховка на движимо и недвижимо имущество на МВнР на територията на Република ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина