Gerb

Първа извънредна заявка за принос за ОПСО мисия за подкрепа за реформа в гражданския сектор сигурност в Ирак (EUAM Iraq) – срок за кандидатстване 08 януари 2018 г.
29.12.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) стартира процедура за набиране на персонал за ОПСО мисия за подкрепа за реформа в гражданския сектор сигурност в Ирак (EUAM Iraq). Съпътстващи писмото са описание на вакантните места, формуляр за кандидатстване. Крайният срок за подаване на кандидатури към Звеното за планиране и провеждане на граждански операции е 8 януари 2018 г.

Кандидатурите за принос към EUAM Iraq да се изпращат до Дирекция "Човешки ресурси" на МВнР на хартиен носител и в електронен вид на адрес: [email protected], с копие до [email protected], не по-късно от 7 януари 2018 г.

Приложения:

1.       Писмо 

2.       Описания на вакантните места 

3.       Формуляр за кандидатстване

Командироване на български национален експерт в Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ...
Трета заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на способности в Нигер (EUCAP SAHEL Niger) със CRT експерти – ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина