Gerb

Втора заявка за принос за гостуващи експерти към съветническата ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на сигурност в Украйна (EUAM Ukraine) – срок за кандидатстване – 15 януари 2018 г.
29.12.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД обявява процедура по набиране на гостуващи експерти за гражданската ОПСО мисия EUAM Ukraine за 2017 г. Съпътстващи писмото са описание на вакантните места с необходимите инструкции и изисквания за подаване на кандидатури, заедно с формуляр за кандидатстване и административни изисквания.

Крайният срок за подаване на кандидатури към Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (СРСС) е 15 януари 2018 г.

Моля кандидатурите да се изпращат до Дирекция "Човешки ресурси" на МВнР на хартиен носител и в електронен вид на адрес: Human.Re[email protected] с копие до [email protected] по възможност не по-късно от 14 януари 2018 г.

 

  1. Писмо 
  2. Описание на позициите и изисквания
  3. Формуляр за кандидатстване
  4. Административни изисквания 
Трета заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на способности в Нигер (EUCAP SAHEL Niger) със CRT експерти – ...
Първа заявка за принос с CRT експерти към Полицейската мисия на ЕС в Палестинските територии (EUPOL COPPS) за 2017 – ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина