Gerb

Първа заявка за принос с CRT експерти към Полицейската мисия на ЕС в Палестинските територии (EUPOL COPPS) за 2017 – срок за кандидатстване – 13 декември 2017 г.
4.12.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC), обявява набиране на персонал за Полицейската мисия на ЕС в Палестинските територии (EUPOL COPPS). Крайният срок за подаване на кандидатури e 13 декември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 11.12.2017 г. аргументирано писмо -предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес: [email protected] с копие до:             [email protected]
Подробна информация, описание на позицията и формуляр за кандидатстване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

1.Писмо

2.Описание на вакантните длъжности

3.Формуляр за кандидатстване

Втора заявка за принос за гостуващи експерти към съветническата ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на ...
Трета заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за 2017 г. – ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина