Gerb

Трета извънредна заявка за принос към Специализирания съд и прокуратура на Косово за 2017 г. – срок за кандидатстване – 8 декември 2017 г.
23.11.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Трета извънредна заявка за 2017 г. за определяне на кандидати за принос към разположения в Хага, Кралство Нидерландия, Специализиран съд и прокуратура на Косово. Крайният срок за подаване на кандидатури е 08 декември 2017 г.
Кандидатите следва да са от структурите на държавната администрация на страните-членки.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 07.12.2017 г. аргументирано писмо -предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес Human.Resources@mfa.bg с копие до       sne@mfa.bg
Подробна информация, инструкции и изисквания за подаване на кандидатури, както и формуляр за кандидатстване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

Писмо

Описание на позициите и изискванията

Формуляр за кандидатстване

Трета заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) за 2017 г. – ...
Трета извънредна заявка за 2017 г. за принос към Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Мали (EUCAP SAHEL Mali) ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина