Gerb

Трета извънредна заявка за 2017 г. за принос към Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Мали (EUCAP SAHEL Mali) – 08 декември 2017 г.
22.11.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции към ЕСВД (СРСС) обяви Трета извънредна заявка, относно набиране на персонал за принос към Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Мали (EUCAP SAHEL Mali). Крайният срок за подаване на кандидатури е 08 декември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 06.12.2017 г. аргументирано писмо -предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес: [email protected] с копие до:    [email protected]
Подробна информация, описание на позицията и формуляр за кандидатстване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

Писмо

Описание на вакантните места

Формуляр за кандидатстване

Препоръчително оборудване

Трета извънредна заявка за принос към Специализирания съд и прокуратура на Косово за 2017 г. – срок за ...
Първа извънредна заявка за принос към Мисията на ЕС за гранично съдействие в Либия (EUBAM Libya) за 2017 г. – срок ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина