Gerb

Трета заявка за принос с CRT експерти към Мисията на ЕС за изграждане на регионални морски способности в Африканския рог (EUCAP Somalia) – срок за кандидатстване – 10 ноември 2017 г.
30.10.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Трета заявка за принос с CRT експерти към Мисията на ЕС за изграждане на регионални морски способности в Африканския рог (EUCAP Somalia). Крайният срок подаване на кандидатури е - 10 ноември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок, не по-късно от 07 ноември 2017 г., аргументирано писмо - предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес: [email protected] с копие до:                [email protected]
Подробна информация, описание на вакантното място и формуляр за кандидатстване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

Писмо

Описание на вакантните места

Формуляр за кандидатстване

Трета заявка за принос към Мисията на ЕС за изграждане на морски способности в Сомалия (EUCAP Somalia) за 2017 г.– ...
Втора заявка за принос за ОПСО мисия за подкрепа за реформа в гражданския сектор сигурност в Ирак (EUAM Iraq) – срок ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина