Gerb

Първа заявка за принос с гостуващи експерти към Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в Нигер (EUCAP SAHEL Niger) за 2017 г.– срок за кандидатстване – 10 ноември 2017 г.
26.10.2017
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции обяви Първа заявка за принос с гостуващи експерти към Мисията на ЕС за изграждане на капацитет в (EUCAP SAHEL Niger). Краен срок за подаване на кандидатури - 10 ноември 2017 г.
Ръководителите на заинтересованите ведомства следва да изпратят до дирекция „Човешки ресурси“ на МВнР в срок не по-късно от 09.10.2016 г. аргументирано писмо -предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес Human.Resources@mfa.bg с копие до sne@mfa.bg
Подробна информация, инструкции и изисквания за подаване на кандидатури, формуляр за кандидатстване и списък с необходимото оборудване могат да бъдат изтеглени под текста на обявата.
 

Свързани документи

Писмо

Описание на вакантните места

Формуляр за кандидатстване

Административни въпроси

Трета заявка за принос към съветническата ОПСО мисия за реформа в гражданския сектор на сигурност в Украйна (EUAM ...
Трета заявка за 2017 г. за принос към Мисията на ЕС за наблюдение в Грузия (EUMM Georgia) – срок за кандидатстване – ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина