Gerb

Втора извънредна заявка за 2013 г. за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo) - срок за кандидатстване 16.04.2013 г.
8.04.2013
Print
Email

Звеното за планиране и провеждане на граждански операции (CPCC) обявява втора извънредна заявка за принос към Мисията на ЕС в областта на върховенството на закона в Косово (EULEX Kosovo).

Кандидатите за позициите по линия на secondment, следва да са от структурите на държавната администрация на страните-членки, като изпращащото ведомство поема изплащането на българска заплата, пътни разноски, осигуровки и медицинска застраховка. Одобрените кандидати трябва да имат готовност за разполагане в Косово в кратки срокове, като продължителността на командировката ще е една година.

Ръководителите на заинтересованите ведомства трябва да изпратят до дирекция “Човешки ресурси” на МВнР в срок до 16.04.2013 г. писмо-предложение със списък на одобрените кандидати, заедно с попълнени формуляри за кандидатстване, на адрес Human.Resources@mfa.bg, с копие до Vessela.IVANOVA@mfa.bg и stagier_HResources1@mfa.bg.

Писмото от CPCC, заедно с приложените към него описание с основни изисквания за вакантните длъжности, формуляр за кандидатстване, списък с необходимото оборудване за персонална защита и списък на кандидатстващите от съответната държава-членка, могат да бъдат изтеглени под текста на обявата. Кандидатите следва да се запознаят внимателно с информацията, преди подаването на кандидатурата си. 

Свързани документи

Letter

EQUIPMENT

Aplication form

List

JD corrеcted on April 12th

Първа извънредна заявка за 2013 г. за принос с гостуващи експерти към EUPOL RD Congo – срок за кандидатстване ...
Вакантни позиции към ГСС – 1-ва извънредна заявка за принос към Полицейската мисия на ЕС в Афганистан (EUPOL ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина