Gerb

Благодарствено писмо от министъра на външните работи във връзка с организацията на парламентарните избори зад граница
10.04.2017
Print
Email
ДО
Дипломатическите и консулски представителства на Република България
Служителите в дипломатическата служба
Организациите на българските общности в чужбина
 
Уважаеми колеги,
Уважаеми сънародници от организациите на българските общности в чужбина,
 
Поздравявам Ви и изразявам искрената си благодарност за Вашето усърдие, старание и подкрепа за подготовката и провеждането на изборите извън страната. Оценката и на гласувалите в чужбина, и на институциите, и на ръководството на Министерството е, че, въпреки многото предизвикателства, плод на старомодната и неефективна система за гласуване, това бяха едни от най-добре организираните избори в чужбина през последните години. 
 
Над 130 хиляди наши сънародници в 70 държави упражниха безпроблемно правото си на глас в рамките на предсрочните избори за народни представители на 26 март тази година. Този успех е резултат на усилията на служителите в дипломатическата служба, на всички колеги, ангажирани с изборите,  и на  представителите на организациите на българските общности в чужбина, които в продължение на 2 месеца си сътрудничеха активно за откриването и функционирането на 371 секционни избирателни комисии извън страната. 
 
Обикновено тези усилия остават скрити от погледа на външната публика, затова още веднъж искам да Ви поздравя и да Ви уверя, че трудът Ви е високо ценен. Специални благодарности на всички доброволци от българските общности, без чиято помощ не бихме се справили успешно с тази отговорна задача.
 
С най-добри пожелания,
Ради Найденов
Министър на външните работи
Възможност за подаване на електронно заявление за гласуване извън страната

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина