Gerb

Норвежкият университетски колеж за отбрана ще проведе годишен курс на Съвместния оперативен център на ООН (22-27 октомври 2017 г., гр. Осло)
10.07.2017
Print
Email

Норвежкият университетски колеж за отбрана обяви провеждането на годишен курс на Съвместния оперативен център на ООН, в периода 22-27 октомври 2017 г., в гр. Осло, Норвегия.

Кандидатстването се извършва онлайн (на следния адрес: www.nodefic.no) в срок до 28 август 2017 г., като одобрените кандидати ще бъдат уведомени не по-късно от 4 септември 2017 г.

Участниците в курса са освободени от заплащането на такса, а финансовите средства за настаняване, пътни и дневни разходи се покриват от изпращащата администрация.


Повече информация може да бъде намерена в приложенията.

Свързани документи

Приложение 1

Приложение 2

Свободни позиции в полевите мисии на Организация за сигурност и сътрудничество в Европа /ОССЕ/
Свободни позиции в Международния трибунал по морско право

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина