Gerb

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерство на външните работи"
14.04.2016
Print
Email

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина и съпътстващи дейности за нуждите на Министерство на външните работи"

 

Електронна преписка № 4586 от 14.04.2016 г.

УИН : 00105-2016-0002

Срок за представяне на оферти: до 17:30 часа на 25.05.2016 г. в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М 9.

Свързани документи

Решение за откриване на процедурата (публикувано на 14.04.2016 г.)

Заглавна страница на документацията за участие (публикувана на 14.04.2016 г.)

Обявление (публикувано на 14.04.2016 г.)

Документация за участие (публикувана на 14.04.2016 г.)

Разяснение № 1 (публикувано на 28.04.2016 г.)

Информация при производство по обжалване (публикувана на 20.05.2016 г.)

Информация за хода на процедурата при производство по обжалване (публикувана на 07.07.2016 г.)

Ограничена процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Отпечатване и доставка на български визови ...
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет: "Доставка на оригинални тонери за копирни и печатащи ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина