Gerb

"Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на гласова телефонна услуга и факс съобщения за нуждите на МВнР" (ПРЕКРАТЕНА)
18.12.2015
Print
Email

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: "Избор на оператор на обществени фиксирани телефонни мрежи за предоставяне на гласова телефонна услуга и факс съобщения за нуждите на МВнР"

Електронна преписка №4351 от 18.12.2015 г.

УИН : 00105-2015-0012

Срок за представяне на оферти: 14.01.2016 г. до 17:30 часа в Министерство на външните работи на адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9

Важно:

С решение № 37-00-1/04.01.2016г., срокът за представяне на оферти е удължен до 01.02.2016г., 17:30 часа. Оферти се подават в Министерство на външните работи, адрес: гр. София 1113, ул. "Ал. Жендов" № 2, стая № М9

Свързани документи

Решение (публикувано на 18.12.2015 г.)

Обявление (публикувано на 18.12.2015 г.)

Заглавна страница на документация за участие (публикувана на 18.12.2015 г.)

Документация за участие (публикувана на 18.12.2015 г.)

Решение за промяна (публикувано на 05.01.2016 г.)

Документация за участие с отразени промени, съгласно решение № 37-00-1/04.01.2016 г. (публикувана на 05.01.2016 г.)

Разяснение по постъпило запитване (публикувано на 08.01.2016 г.)

Разяснение по постъпило запитване (публикувано на 26.01.2016 г.)

Протокол № 1 на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите (публикуван на 10.02.2016 г.)

Съобщение за отваряне на ценова оферта (публикувано на 24.02.2016 г.)

Протокол № 2 на комисията за разглеждане и оценка на офертата (публикуван на 09.03.2016 г.)

Решение за прекратяване на процедурата (публикувано на 09.03.2016 г.)

Информация за гаранцията за участие (публикувана на 29.03.2016 г.)

“Осигуряване на самолетни билети за превоз по въздух на пътници и багаж при служебни пътувания в страната и чужбина ...
Процедура по реда на чл. 93б, ал. 3 от ЗОП с предмет:“Доставка на пликове и бланки за нуждите на МВнР” въз основа на ...

                     

 Държавна агенция за българите в чужбина